A kind of a "dangerous supplement", marked, scarred on a body, post-orgasmically, always, already in anticipation of (a) crisis OR for a desert avec 'agape'. Mindb(l)ogg(l)ing Noise. "Avalanche, would you share my last pursuit?" (Baudelaire)

Tuesday, November 02, 2004

mat(i-A)O-!-theu/o [D/Tanke x2] OR 69 c-d

(...)to meta touto thniton swma afti perietorneysan ohima te pan to swma edosan allo te eidos en aytw psyches proswdokomoun to thniton, deina kai anagkai en eaytw pathimata ehon, prwton men idonin, megiston kakou delear, epeita lypas, agathwn fygas, eti d' aytou tharros kai fovon, afrone symvoulw, elpida d' eyparagwgon, aisthisei de alogwkai epiheiriti pantos erwti sygkekerasmenoi tayta, anagkaiws to thniton genos synethesan.(...)isthmon kai oron dioikodomisantes tis te kefali kai tou stithous, ayhena metaxy tithentes, in eie chwris.

Doxa
Zw
Se Plus
Ti
Mou // E aMMA P(O)IA
je gio

OR

Arsenberg: Permanently in space that is anywhere here
While I am I,
I am temporarily
Always now.
(+) Is it possible to use for the thing the image which may not completely describe the thing?


While you are @ IT go, google
Etant Donnes, 1946-66

No comments:

Blog Archive