A kind of a "dangerous supplement", marked, scarred on a body, post-orgasmically, always, already in anticipation of (a) crisis OR for a desert avec 'agape'. Mindb(l)ogg(l)ing Noise. "Avalanche, would you share my last pursuit?" (Baudelaire)

Tuesday, July 25, 2006

i admire cucumber slicers. but i live for weavers.

Dem: eskeftika... "paralipomena publishings." enna'theles na 'soun paralipomeno keimeno?

episis eskeftika oti i maza eshei moutti opws tou romeous, jai ennathelen moutti opws tis kleopatras. i think the sphinx was built by aliens who had come from the future after having kidnapped and examined michael jackson. [ematha arxaia istoria pou ton goscinny jai ton underzo].

eskeftika oti i kathe kata-
strophe
en poiisi.
oti i poiisi en patheima.
oti sinexia o kosmos xtizi paradisous. oti
peftoume pou tin glwssa
se erga.
oti o mythos en jame pou arkefki
i logotexnia
jai jame pou teliwni [borges].
that speech
is a mouth [creeley].
oti o,ti vriskw,
arkefkw.

so forgive me if I relapse...into my dream of an art unresentful of its insuperable indigence and too proud for the farce of giving and receiving. "Three Dialogues" Beckett

No comments:

Blog Archive