A kind of a "dangerous supplement", marked, scarred on a body, post-orgasmically, always, already in anticipation of (a) crisis OR for a desert avec 'agape'. Mindb(l)ogg(l)ing Noise. "Avalanche, would you share my last pursuit?" (Baudelaire)

Monday, June 28, 2010

PUBLIC WORKS


Εντός του κατακερματισμένου και δι-πολικού κέντρου της Λευκωσίας οι κληρονομιές του 20ου αιώνα και οι μεταμορφώσεις του 21ου, προκαλούν τη μοιρασμένη τούτη πόλη σε μια ενδοσκόπηση έναντι των αξιώσεων της ως παραγωγός στο διεθνές πολιτιστικό λεξιλόγιο/προσκήνιο και τα μελλοντικά αρχιτεκτονικά της βήματα. Απ' την άλλη η τέχνη, αφήνοντας πίσω την πρόκληση των συστημάτων παράγωγης γνώσης, μέσω της αισθητικής εμπειρίας αναδιπλώνεται εξω-ιδρυματικά, διαλογικά, συνομιλητικά, δημόσια. Ένα ρόλο που μπορεί να αποκτήσει η τέχνη είναι να μας προκαλέσει να σκεφτούμε τον κόσμο μας εκ νέου, να μας προκαλέσει να αναθεωρήσουμε την αίσθηση της κοινότητας μας. Πώς ανταποκρίνεται η Λευκωσία, με τις πολλαπλές και μοιρασμένες κοινότητές της σε αυτές τις εξελίξεις; Ποια είναι η ευθύνη μας ως καλλιτέχνες, πολιτιστικοί παραγωγοί, αρχιτέκτονες, ιστορικοί, θεωρητικοί στη διαμόρφωση της πόλης ως κοινότητας; Πώς χρησιμοποιούνται οι οπτικές γλώσσες και πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν για να αλληλεπιδράσουν του δημόσιου, κοινού χώρου και του κοινού ως έχει;

Το Public Works που θα λάβει χώρα στις 1,2 και 3 Ιουλίου 2010 στην APOTHEKE (και) στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, βασίζεται σε δυο άξονες.
Ο πρώτος άξονας αφορά αυτό καθαυτό το συνέδριο και τις δημόσιες εκδηλώσεις. Το Public Works είναι χωρισμένο σε ένα απόγευμα συζητήσεων, παρουσιάσεων και διαλέξεων από Κύπριους και ξένους ερευνητές, καλλιτέχνες και ιστορικούς (Σαββατο 3 Ιουλίου) και μια σειρά δημόσιων παρουσιάσεων και εργαστηρίων στην πόλη της Λευκωσίας (1 και 2 Ιουλίου.

Ο δεύτερος άξονας θα είναι η μετέπειτα μετάφραση στα ελληνικά κειμένων μείζονος σημασίας όσο αφορά τη σχέση συμμετοχής, κοινού χώρου και τέχνης και η έκδοση τους σε ένα τόμο όπου θα γίνονται και αναλυτικές συγκριτικές αναφορές σε έργα και δράσεις από την Κύπρο, που άπτονται της πιο πάνω σχέσης και των ατόμων που συνέβαλλαν στο Public Works.
Το Public Works θα επιχειρήσει να ανιχνεύσει και να εξερευνήσει:
• Τη Λευκωσία ως χώρο και τόπο συγκρούσεων.
• Το δημόσιο αστικό χώρο και τις επακόλουθες καλλιτεχνικές χρήσεις του.
• Το κοινό και τους πληθυσμούς του που κατοικούν στη Λευκωσία, την αντιπροσώπευσή του(ς) και το πώς και εάν η τέχνη θα μπορούσε να επηρεάσει την ένταξη τους στο πολιτιστικό προσκήνιο της χώρας.
• Ιστορικά και θεωρητικά παραδείγματα κοινωνικής και κοινοτικής εφαρμογής της τέχνης και την πιθανή ανάγκη εισαγωγής του λεξιλογίου και της βιβλιογραφίας τέτοιας εμπλοκής στο Κυπριακό πολιτιστικό τοπίο.
• Την τέχνη ως διαπραγματευτή συγκρούσεων και διαφορών.


Τα εργαστήρια θα περιλαμβάνουν:
• Παιδικό εργαστήρι ανάκτησης ενός 'νεκρού' δημόσιου χώρου και την προσωρινή ανάπλαση του ως παιδική χαρά
• 'Ξενάγηση' στη Λευκωσία μέσα από τα stencils, τα graffiti και από άλλα είδη δημόσιας οπτικής επικοινωνίας
• Παρουσιάσεις από διάφορες ομάδες που δρουν στη Λευκωσία, με αναφορά στη σχέση τους με την πόλη και τους κατοίκους της
• Χοροθέατρο στο δημόσιο χώρο, βασισμένο στην επαφή με το κοινό
• Αναδρομική έκθεση στην APOTHEKE συνεργατικών, κοινοτικά εμπλεκόμενων και διαλογικών έργων και δράσεων Κυπρίων καλλιτεχνών
Διοργανωτές:
Δημήτρης Ταλιώτης info@apothekecontemporaryarts.com
Εύη Τσελίκα e_tselika@hotmail.com

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ αναφερθείτε στην ιστοσελίδα του Public Works
http://publicworks2010.blogspot.com/In the bi-polar centre of Nicosia the legacies of the C20th and the transformations of the C21st are challenging this divided city to introspection, vis-a-vis its claims to an international vocabulary, however ignored, and its architectonic steps forward. Moving on from the modernist legacy of challenging systems of knowledge through aesthetic experiences, art forms have developed into the manifestations of littoral, conversational or dialogue based public art. A role that art can assume is to challenge us to think of our world anew and trigger thought on our sense of community. How does Nicosia's fragmented sense of community respond to such developments? How are we – art practitioners, cultural producers, architects, historians, theorists - responsible in shaping that community and how visual language is used to interact not only with a highly charged public space but also with the public that inhabits that space?

Public Works, will be held on the 1st, 2nd and 3rd of July 2010 at APOTHEKE and across the Old Town of Nicosia.
will be divided into an afternoon of curated discussions and short presentations on the 3rd July 2010 and a more active engagement with the public space of the locale on the 1st and 2nd of Julyl, attempting to explore issues re:

*Nicosia as a space and place of conflicts.
*The public sphere and the subsequent and diverse uses of art in this specific locale.
*The public(s) that inhabits Nicosia, the degrees of its representations, and how and if art can attribute a visual voice.
*Historical and theoretical paradigms of social engagement through the arts and the importance of introducing such vocabulary into the Cypriot setting.
*Art as a contact zone for conflict resolution.


The workshops and events will also include:
* A workshop with children, aiming to reclaim and construct one of the numeorus temporary car parks in the city sprouting on evry other empty lot and transform it into an ad-hoc playground.
*A tour of stencils and graffiti and their importance as a form of visual communication and social engagement in the walled part of Nicosia by graffiti artists, taggers and activists.
*A presentation by the auotnomous left group of the history of their rich relationship with the city of Nicosia.
*A sensory challenge through a collaborative dance performance.
*A street party - a hisotrically traceable mode of public engagement with the city that has attracted multiple reactions and has partly rekindled the public interest for the Old Town of Nicosia.
*An exhibition of past and present collaborative, community-based and socio-spatially involved works at APOTHEKE.
*A radiophonic engagement with the space of the walled city

Organizers:
Demetris Taliotis info@apothekecontemporaryarts.com
Evi Tselika e_tselika@hotmail.com

For further information please refer to the website of the event
http://publicworks2010.blogspot.com/

Wednesday, June 23, 2010

Monday, June 21, 2010

Pages From MagazinesUntitled (Greek Playmate 2010 wearing -only- MCP), 2010

Wednesday, June 16, 2010

...τζίαι μετά ερώτησα τον με τα μάθκια να ξαναρωτήσει ναι τζίαι μετά ερώτησεν με αν ναι εν να πω ναι αγριολουλούδο μου τζιαι πρώτα έβαλαν τον μεσ' τ' αγκάλια μου τζίαι έσφυξα τον πάνω μου να νιώσει τα βυζία μου τα μουσκομυριστά ναι τζίαι η καρκιά του εφάκαν όπως την πελλή τζίαι ναι είπα ναι, ναι ρε Ναι.

Friday, June 11, 2010

Monday, June 07, 2010

Blog Archive